gallery/uploads-tx_templavoila-header2-4
gallery/uploads-tx_templavoila-Logo2

Arbetssätt

En försäkringsförmedlares uppgift är att som representant för kunden finna den försäkrings-, spar eller placeringslösning som bäst svarar mot företagets eller privatpersonens behov. Försäkringsförmedlaren hjälper sin kund att välja bland de olika produkter som finns i det urval av försäkringsbolag som förmedlaren jobbar med, jämför bland annat villkor och avgifter, utveckling etc. Försäkringsförmedlaren arbetar på följande sätt:

  • Försäkringsförmedlaren gör en behovsanalys av aktuellt försäkrings-, spar och placeringsbehov tillsammans med kunden
  • Försäkringsförmedlaren tar in uppgifter från de försäkringsbolagen som kunden sedan tidigare har försäkringar i
  • Försäkringsförmedlaren utvärderar befintliga försäkringar och tar fram och utvärderar offerter från olika försäkringsgivare
  • Försäkringsförmedlaren delger kunden sina synpunkter utifrån villkor och premier m m

Kunden bestämmer sedan tillsammmans med förmedlaren vilket alternativ denne önskar. Därefter placeras försäkringen eller sparande i enlighet med lämnad offert. Försäkringsförmedlaren handhar sedan skötseln av kundens försäkringar via en så kallad skötselfullmakt och bistår kunden när förutsättningarna i försäkringsbehoven ändras. 
Förmedlaren får sin ersättning i från försäkringbolaget där försäkringen har placerats i form av en försäljningsersättning samt löpande ersättning för att sköta kundens försäkring. Observera att det kostar aldrig mer att anlita en försäkringsförmedlare än att köpa produkten direkt från försäkringsbolaget.

gallery/typo3temp-pics-ad6ffcd7be

JP Spar & Försäkring AB  •  Drottninggatan 18  •  652 25  KARLSTAD  •  Tel. 054-21 50 60  •  Fax: 054-21 50 05  •  E-post: info@j-p.nu