gallery/uploads-tx_templavoila-header2-4
gallery/uploads-tx_templavoila-Logo2

Om du är missnöjd

Hos oss på JP Spar & Försäkring AB är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund skall vara nöjd med våra rådgivare. Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på det sätt som vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Kontaktuppgifter

Enklast och snabbast är att kontakta Er rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan skriftligen framföra ditt klagomål till företagets klagomålsansvarige, som är:

Tydliga Compliance

Att: Fredrik Nilsson

Bergsbovägen 11

191 35  Sollentuna

Ditt skriftliga klagomål skall innehålla en beskrivning av vad du är missnöjd med samt relevant dokumentation i ärendet samt vem du har haft kontakt med och när. Enklare fel och brister åtgärdas snarast. Om vi inte kan lösa problemen på två veckor från ditt skriftliga klagomål återkommer vi skriftligen om den fortsatta handläggningen.

Klagomål behandlas effektivt och omsorgsfullt och så snabbt som möjligt.

Allmänna reklamationsnämden och allmän domstol

Om du efter vår interna prövning av ärendet fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till: Allmänna reklamationsnämden, Box 174, 101 23  STOCKHOLM, eller www.arn.se Du kan också vända dig till domstol.

Övrig information

Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som kostnadsfritt kan vägleda konsumenter i bank, finans och försäkringsfrågor och du hittar mer information på www.konsumenternas.se

Alt text

JP Spar & Försäkring AB  •  Drottninggatan 18  •  652 25  KARLSTAD  •  Tel. 054-21 50 60  •  Fax: 054-21 50 05  •  E-post: info@j-p.nu