Vi kan hjälpa dig upphandla och sköta fastighetsförsäkring både i svenska och utländska försäkringsbolag. Vi har lång erfarenhet inom fastighetsförsäkring.

  • Bostadsfastigheter, enstaka eller större fastighetsbetånd.
  • Bostadsrättsföreningar.
  • Kommersiella industrifastigheter.
  • Kommunala fastighetsbestånd.
  • Idrottsanläggningar.
  • Köpcenter

JP Spar & Försäkring AB  •  Drottninggatan 18  •  652 25  KARLSTAD  •  Tel. 054-21 50 60  •  Fax: 054-21 50 05  •  E-post: info@j-p.nu

JP Spar & Försäkring AB  •  Drottninggatan 18  •  652 25  KARLSTAD  •  Tel. 054-21 50 60  •  Fax: 054-21 50 05  •  E-post: info@j-p.nu